Genusfrågor i Svenska kyrkan Stockholm

Kön hos människor har i alla tider tolkats på många olika sätt i olika kulturer. Och normer för vad kvinnor respektive män får göra och hur de ska vara sett olika ut genom tiderna. Dessa tolkningar av vad kön är brukar kallas för genus, men finns det något som är kvinnligt eller manligt egentligen? Är inte dessa normer bara till för att skapa begränsningar i våra liv eller för att skapa makt över andra människor? Historiskt sett har Svenska kyrkan haft ett stort inflytande på hur vårt samhälle har sett ut. De har bidragit till ge männen makt och att begränsa kvinnor på olika sätt. Man beskriver till exempel Gud i manliga termer som den allsmäktige och allvetande härskare som alla ska lyda. Det i sig har rättfärdigat män att ta makten i samhället, både ekonomiskt, politiskt och ideologiskt, men så också i kyrkan. Vad handlar Genus om?  Egentligen handlar genus bara om makt på olika sätt. Genom att man har skapat föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt skapar man också olika former av begränsningar som gör att människors självbestämmande blir mindre. Även om synen på kön är mer jämlikt idag i samhället än tidigare, så är det fortfarande en större risk att någon våldför sig sexuellt på en kvinna än om man är en man. Kyrkan har länge förbjudit kvinnor tillträde till prästämbetet, trots att det har funnits många framstående kvinnor inom kyrkan i alla tider. Först 2014 vigdes den första kvinnliga biskopen i Sverige. Idag bidrar Svenska kyrkan till vår egen och andras frigörelse och verkar för en mer jämlik och bättre värld. Idag anser man att det är viktigt att bli bekräftad i att få vara den man är och att ingen ska behöva bli förtryckt på grund av sitt kön.