#metoo inom Svenska Kyrkan Stockholm

När skådespelerskan Alyssa Milano 2017 plockade upp hashtaggen #metoo från rörelsen som aktivisten Tarana Burke startade något decennium tidigare anade hon nog inte vad hon ställde till med.  Det var i samband med avslöjandet av de övergrepp hon utsattes för av Harvey Weinsten som hon använde uttrycket. Hashtaggen kom att spridas viralt och blev starten på #metoo-upprop över hela världen under hösten 2017. Övergrepp mot kvinnor pågår i alla länder, i alla samhällsklasser, sporter och inom alla grupperingar. Även i kyrkan. Inom kyrkan är det dock vanligt att det tystas ner i betydligt högre grad än på andra håll. Förövarna tar till vedertagna kristna begrepp som att kristna måste förlåta och att ”gud sade till mig att jag skulle göra detta. Förövare har rapporterats säga saker som att ”det är säkrast att du inte berättar för någon, för din egen skull. Du kan riskera att inte få din tjänst efter utbildningen” och liknande hot. #Metoo-upprop inom kyrkan Inom svenska kyrkor finns det idag två #metoo-upprop. Svenska kyrkan har #vardeljus medan frikyrkorna har #sanningenskagöraerfria. Här finns hundratals berättelser som skildrar sexuella övergrepp i kyrkans värld. Andreas Holmberg är präst i Stockholms stift. I ett panelsamtal om sexuella övergrepp på #metoo-dagen 2021 menade han att kyrkan måste sluta hantera dessa övergrepp internt: att det måste polisanmälas, i synnerhet eftersom det är många minderåriga som drabbas av dessa övergrepp. De som utsätts är ofta personer under utbildning, personer som är unga eller outbildade, konfirmander – kort sagt personer med osäker ställning inom kyrkan och nästan alltid med en lägre ”rang” i församlingen. Helena Enoksson, präst och psykoterapeut, instämde och sade att det är viktigt att kalla saker och ting för vad de är, och att ”vi inom kyrkan behöver komma ner på jorden”. Men kommer kyrkan att få bukt med problemen?